Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt hơn 240 tỷ đồng trong tháng 8

Chien Yen Thinh
トレーディング - サービス - 観光有限会社。

ニュース&イベント

Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt hơn 240 tỷ đồng trong tháng 8

Theo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Khánh Hòa, tháng 8-2012, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh phục vụ khoảng 209.500 lượt khách, trong đó có khoảng 41.600 lượt khách quốc tế; ngày khách lưu trú bình quân 2,2 ngày/khách; công suất sử dụng phòng đạt 67,67%. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 240 tỷ đồng.

8 tháng năm 2012, các cơ sở lưu trú phục vụ hơn 1.550.000 lượt khách, trong đó có hơn 342.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu hơn 1.730 tỷ đồng. Các chỉ tiêu đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước

- スタッフ/マネージャーをピックアップする契約。

- 自動車の購入/修理、オートバイは、あらゆる種類の旅行。タイヤ、タイヤ研磨を修正/交換してください。

Video clip
オンライン サポート

Hotline : 0938 675775

Email : cty_chienyenthinh@yahoo.com

Facebook Skype

パートナー クライアント
  • Partner 1
  • Partner 2
  • Partner 3
  • Partner 4
  • Partner 5
  • Partner 6
  • Partner 7
  • Partner 8
  • Partner 9
  • Partner 10
アクセ ス統計

オンライン : 3 訪問者

合計 : 2650299

Hotline