Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt hơn 240 tỷ đồng trong tháng 8

Chien Yen Thinh
TRADING - SERVICES - TOURISM CO., LTD

News & Event

Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt hơn 240 tỷ đồng trong tháng 8

Theo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Khánh Hòa, tháng 8-2012, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh phục vụ khoảng 209.500 lượt khách, trong đó có khoảng 41.600 lượt khách quốc tế; ngày khách lưu trú bình quân 2,2 ngày/khách; công suất sử dụng phòng đạt 67,67%. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 240 tỷ đồng.

8 tháng năm 2012, các cơ sở lưu trú phục vụ hơn 1.550.000 lượt khách, trong đó có hơn 342.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu hơn 1.730 tỷ đồng. Các chỉ tiêu đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước

- Picking up staff and employees service

- Purchasing and repairing automobiles, travelling motorcycle of all kinds

Video clip
ONLINE SUPPORT

Hotline : 0938 675775

Email : cty_chienyenthinh@yahoo.com

Facebook Skype

Clients Partners
  • Partner 1
  • Partner 2
  • Partner 3
  • Partner 4
  • Partner 5
  • Partner 6
  • Partner 7
  • Partner 8
  • Partner 9
  • Partner 10
Access Statistics

ONLINE : 4 user

ALL : 2650295

Hotline